تبلیغات
وبلاگ تخصصی رشته برق - انواع پستهای فشار قوی**قسمت سوم

انواع پستهای فشار قوی**قسمت سوم

دوشنبه 20 دی 1389  10:15 ق.ظ

نوع مطلب :پست فشار قوی ،

*سیستم تغذیۀ ایستگاه اعم از ACوDC.

1- حالت نرمال :

1- تامین برق AC مورد نیاز ایستگاه از طریق ترانس مصرف داخلی       Station  Service

2- باطری شارژر:كه شارژر ضمن تولید برق DC مورد نیاز همزمان نسبت به شارژ باطریها نیز اقدام می نماید.

2- حالت اضطراری:

1-      برق AC قطع می باشد كه در اینصورت در صورت موجود بودن دیزل ژنراتور برق AC تامین می گردد.

2-      برق AC  اعم از S.S و دیزل ژنراتور قطع است كه در این صورت برق مورد نیاز ایستگاه را با باطریها تامین می نمایند.

*روش تامین سه فاز AC در ایستگاه:

1- ترانس مصرف داخلی:S.S                      

2-دیزل ژنراتور

                                                                         

*مصرف كنندگان برق AC در ایستگاه:

                روشنایی محوطه , اتاقهای فرمان, رله, باطریها و سایر اتاقهای موجوددر ایستگاه.

سیستم تهویه ایستگاه, وسایل برودتی و حرارتی, فن های خنك كنندۀ ترانسهای قدرت, پمپ آب, پریزها و كلیدها, شارژرهای 48و125 ولت DC , موتورهای سه فاز مربوط به تعویض تپ ترانسهای قدرت , روشنایی پانلهای اتاق فرمان و رله و مارث لینگها تغذیه تریپ دیوایس بریكرهای   33Kv  Trip Device)) شارژرهای بی سیم دستی و چراغ های روشنایی اضطراری دستی, تغذیۀ بی سیم ثابت گویا و غیره.

 

 **     شینه بندی یا:             Bus  bar    Arrangment

باس بار یا شینه عبارت است از یك هادی به شكل لوله ای یا سیمی و یا تسمه ای كه انرژی الكتریكی از نیروگاهها, ترانسفورماتورها و یا خطوط انتقال و از طریق آن به مراكز مصرف منتقل می شود بعبارت ساده تر شینه یك هادی است كه بوسیلۀ انشعابات متعدد به منابع تولید و مراكز مصرف متصل است.

شینه بندی : نحوۀ ارتباط الكتریكی فیدرهای مختلف را به یك باس و به یكدیگر و ایجاد ساختار و اتصالات بین تجهیزات را شینه بندی گویند.

 

*عوامل مؤثر در شینه بندی:

·         قابلیت اطمینان و تداوم سرویس دهی

·         موقعیت پست در شبكه

·         ولتاژ و ظرفیت پست

·         اهمیت مصرف كننده

·         وضعیت پست از نظر توسعۀ و تعمیردر حالت كار عادی شبكه       Switching

*انواع شینه بندی:

1- سیستم بدون باسبار                                   Without   Busbor

2- سیستم تك شینه                                      Busbar      Single 

3- شینه بندی اصلی و انتقالی                             Main & Transfer  Busbar

4- شینه بندی دوبل( دو شین اصلی )                  Duplicate   Busbar

5-      شینه بندی دوبل با دیسكانكت موازی                             

                   Duplicate  Busbar  with   By pass   Disconec

 

6- شینه بندی یك و نیم بریكری               One  & halfe  Breaker   System

7- شینه بندی دو بریكری                       Double   Breaker   System

8- شینه بندی حلقوی                           Ring   Busbar    System  

9- شینه بندی تركیبی                              Combined     System

10- سیستم های شینه بندی با بیش از دو شین

 


1- سیستم بدون باسبار:                   without   Busbar

این طرح اصولا بندرت و تنها در پست های كم اهمیت و یا موقتی استفاده می شود و دارای معایب زیر است:

                - برای انجام تعمیرات روی هر یك از تجهیزات كل پست بی برق می شود.

 - با بروز هر اتصال كوتاهی در روی خط و یا هر قسمت از مدارات داخل پست كل پست بدون برق خواهد شد.

- ضریب اطمینان بسیار كمی دارد.

- برای تغذیه های كوتاه مدت بكار می رود.

- امكان مانور روی تغذیه كننده ها وجود ندارد.

** تنها مزیت سیستم بدون باسبار حفاظت ساده و ارزان قیمت آن است.

2- سیستم تك شینه:                     Single   Busbar     

   مزایا: هزینۀ كم

          حفاظت و عملیات ساده

در این سیستم تمام انشعابات روی یك شین و توسط یك بریكر با یكدیگر ارتباط پیدا می كنند.

معایب:

·        با اتصال كوتاه روی شین تمام پست بی برق می شود.

·         در صورت تعمیرات روی یك انشعاب آن انشعاب بدون برق می شود.

·         امكان توسعۀ ایستگاه بدون خاموشی كل ایستگاه وجود ندارد.

این نوع شینه بندی مناسب برای مصرف كننده هایی است كه امكان تغذیه از ایستگاه دیگر را داشته باشند.

 

می توان برای برطرف كردن بعضی از معایب طرح فوق از بریكر ( Bus Section = Bus Tie)

و یا از دیسكانكت استفاده كرد. در صورتی كه برای قطع طولی شین از دیسكانكت استفاده شده باشد برای قطع و وصل آن یك طرف شین بدون برق باشد ولی در صورت استفاده از بریكر می توان در هر شرایطی بریكر را باز و بسته نمود.

 

در صورت استفاده از بریكر باس شكن در صورت اتصالی روی هر فسمت از شین, همان قسمت بدون برق می شود و تداوم و سرویس دهی بهتری را دنبال خواهد داشت و بریكر باس شكن در حالت كار عادی ایستگاه بسته نگه داشته می شود.

3- شینه بندی اصلی و انتقالی:           Main & Transfer  Busbar

در صورت اتصال كوتاه روی شین تمام انشعابات بدون برق خواهد شد مگر اینكه از باس شكن استفاده نمائیم.

در حالت كار عادی سیستم تنها شین اصلی برقرار بوده و از شین فرعی استفاده نمی شود و بریكر كوپلر باز است. و بریكر باس كوپلر در هر زمان تنها می تواند جانشین یكی از بریكرهای خطوط و یا ترانس شود

در این سیستم از یك شین اصلی و از یك شین فرعی كه ارتباط دو شین توسط یك بریكر موسوم به  Bus Coupler امكان پذیر است, هر انشعاب از طریق بریكر به شین اصلی و از طریق دیسكانكت به شین فرعی وصل است. بریكر باس كوپلر در صورت اشكال در هر یك از بریكرها می تواند جایگزین آنها شود. پس هنگام جایگزینی باس كوپلر بجای هر یك از بریكرهای خط و یا ترانس, ابتدا باید دیسكانكتهای طرفین كوپلر را بست و بعدا بریكر كوپلر بسته شده و در نهایت سكسیونر متصل به شین فرعی بسته و بریكر خط یا ترانس را از مدار خارج می نمایند.

در صورتی كه تعداد انشعابات از شین اصلی زیاد باشد گاهی شین اصلی و فرعی به دو یا چند بخش نیز تقسیم می گرددكه ارتباط بخش ها در شین اصلی معمولا از طریق بریكر ودر شین فرعی از طریق دیسكانكت انجام می شود باید توجه داشت كه توسعۀ ایستگاه بدون خاموشی كامل آن امكان پذیر نیست.ولی در صورت استفاده از باس شكن می توان یك طرف آن را برای توسعه بدون برق كرد.

شین بدون خاموشی قابل تعمیر نیست ولی بریكرهای خط و یا ترانس بدون خاموشی خط و یا ترانس قابل تعمیرند.

در صورت استفاده از باس شكن, باس كوپلر برای دو طرف در نظر گرفته می شود و در صورت استفاده از باس شكن در شین فرعی, می توانیم دو بریكر را در آن واحد تعمیر نمائیم.

معمولاً این نوع شینه بندی تا سطح ولتاژ  132 Kv مورد استفاده قرار می گیرد.

 

4- شینه بندی دوبل( دوشین):            Duplicate    Busbar

*** نقش بریكر كوپلر در این شینه بندی با بریكر كوپلر در شینه بندی اصلی و انتقالی متفاوت است.

می توان با استفاده كردن از دیسكانكت D.S بدون خاموشی از دو شین اصلی استفاده شود هر انشعاب دارای سه دیسكانكت است كه دو دیسكانكت امكان اتصال از یك شین به شین دیگر به این صورت است كه ابتدا دیسكانكتهای مربوط به كوپلر و بریكركوپلر را بسته و پس دیسكانكتهای شین دوم را بسته و شین اول را باز می نمایند در صورتی كه تعداد انشعابات زیاد باشد می توان از بریكر    Bus section استفاده كرد كه در اینصورت برای هر بخش از شین یك بریكر كوپلر مورد نیاز خواهد بود. در این سیستم می توان تعدادی از انشعابات را از یك شین و تعدادی دیگر را از شین دوم تغذیه كرده توسعه پست بدون برق كردن پست امكان پذیر است.

 

*عیب اساسی:

                  تعمیر بریكر خط و یا ترانس, خاموشی انشعاب مربوطه را بدنبال خواهد داشت تا سطح ولتاژ  132 كیلوولت مورد استفاده قرار می گیرند.

 

5-      سیستم شینه بندی با دو شین اصلی و دیسكانكت موازی:

                         Duplicate   Busbar  With   by  pass   Disconect

این سیستم در واقع تركیبی از دو سیستم شینه بندی دوبل و اصلی انتقالی است. هر یك از دو شین می توانند در حالت عادی در مدار باشند و دیگری بعنوان درز و مورد استفاده قرار گیرد. در مواردی كه در بریكر هر انشعاب نقصی وجود داشته باشد می توان یك مسیر موازی به كمك بریكر كوپلر ایجاد كرد و بدون خاموشی انشعاب مربوطه نسبت به رفع اشكال از بریكر معیوب اقدام كرد. بدین ترتیب مزیت های دوسیستم در یك سیستم جمع شده است. اما به لحاظ تعداد زیاد دیسكانكتها, كنترل و حفاظت كل سیستم پیچیده تر و نیز از نظر اقتصادی گرانتر خواهد بود.

این نوع شینه بندی نیز معمولا در پستهای با ولتاژ 132 Kv كه دارای اهمیت زیادی باشند و گاهی در پسی های با سطح ولتاژ 230Kv نیز مورد استفاده قرار می گیرند

 

6- سیستم شینه بندی یك و نیم بریكری :    One & half  Breaker System

سیستم های شینه بندی تاكنون معرفی شده است بهنگام كار عادی پست همگی فقط دارای یك شین بر قرار  هستند و شین دوم معمولا بصورت رزرو بوده و باری روی آن قرار ندارد. در چنین سیستم هایی چنانچه اتصال كوتاهی روی شین برقرار رخ دهد تمام بریكرهای تغذیه كننئه انشعابات توسط سیستم حفاظت باسبار تریپ خواهند خورد و كل پست و یا بخشی از آن برای مدتی بی برق خواهد شد در پست هایی با ولتاژ 230Kv و بالاتر كه معمولا ایستگاهایی در یك منطقه قرار دارند بی برق شدن یك بخش از پست می تواند منجر به خاموشیهای گسترده ای هر چند كوتاه مدت گردد بخصوص در نواحی پر مصرف كه دارای كارخانجات و مجتمع های صنعتی بزرگ باشد این مسئله بیشتر اهمیت خواهد داشت. لذا برای بالا بردن قابلیت اطمینان سیستم و پایداری شیكه از سیستم های شینه بندی گرانتر ولی مطمئن تری استفاده می شود كه سیستم یك ونیم بریكری یكی از آنها ست.

در این نوع شینه بندی برای هر دو انشعاب سه بریكر وجود دارد( برای یك انشعاب یك ونیم بریكر هزینه شده است ). امكان مانور روی بریكرها و انشعابات زیاد است و هیچ انشعابی با معیوب شدن یك یریكر تغذیه كننده آن از مدار خارج نمی شود چون در هر لحظه دو مسیر تغذیه برای هر انشعاب وجود دارد. سیستم دارای دو شین اصلی بوده كه در حالت عادی كاركرد هر دو برقرار بوده و كلیۀ بریكرها نیز در مدار می باشند. به این ترتیب در صورتی كه روی هر یك از اتصال كوتاهی رخ دهد هیچ یك از انشعابات از مدار خارج نخواهد شد. توسعۀ ایستگاه بدون قطع هیچ یك از انشعابات امكان پذیر است.در این سیستم شینه بندی:

·         تمام كلیدها در حالت عادی وصلند.

·         در صورت اتصال كوتاه روی شین بریكرهای مربوطه به همان شین بدون برق خواهند شد.

·         در صورت اتصالی روی �%


نوشته شده توسط: yas deragon01 | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

Cialis pills
جمعه 16 آذر 1397 01:03 ب.ظ

You've made your point!
cialis pas cher paris cialis kamagra levitra cialis generika in deutschland kaufen cialis farmacias guadalajara import cialis miglior cialis generico cialis dose 30mg cialis in sconto cialis per paypa generic cialis with dapoxetine
buy tadalafil pills
پنجشنبه 15 آذر 1397 05:52 ب.ظ

Thank you. Wonderful stuff!
are there generic cialis comprar cialis 10 espa241a buy cialis cialis 5mg billiger cialis billig does cialis cause gout cialis venta a domicilio viagra vs cialis vs levitra cialis efficacit prezzo di cialis in bulgaria
buy generic cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:11 ب.ظ

Amazing a good deal of beneficial facts!
prices on cialis 10 mg tadalafil what is cialis cialis pills in singapore cialis canada cialis 5 mg cialis sans ordonnance cialis et insomni cilas non 5 mg cialis generici
buy tadalafil
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:14 ق.ظ

You actually explained that well.
discount cialis no prescription cialis cheap buy name brand cialis on line order generic cialis online cialis preise schweiz look here cialis order on line calis generico cialis mexico buy cialis cheap 10 mg cialis australian price
Buy generic cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 07:46 ب.ظ

Amazing write ups. Thanks.
dosagem ideal cialis cialis australia org cialis rezeptfrei sterreich generic cialis in vietnam cialis pills in singapore cialis y deporte cialis canadian drugs cialis online napol cialis lilly tadalafi achat cialis en europe
buy tadalafil online
سه شنبه 13 آذر 1397 08:47 ق.ظ

You've made your point pretty nicely..
cialis price thailand cialis generico in farmacia cialis official site buy cialis online cheapest cialis generico online buy cialis cheap 10 mg cialis cuantos mg hay online cialis cialis generique 5 mg free cialis
buy tadalafil online
دوشنبه 12 آذر 1397 08:54 ب.ظ

Nicely put. Regards!
online cialis cialis 5 mg para diabeticos costo in farmacia cialis cialis generico generic cialis at the pharmacy cialis for sale in europa how much does a cialis cost cialis 10 doctissimo cost of cialis cvs get cheap cialis
Buy generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 08:23 ق.ظ

Thanks! Numerous info!

brand cialis nl cialis for daily use cialis online nederland cialis official site cialis tablets for sale cialis et insomni buy cialis uk no prescription the best choice cialis woman buy cialis cialis baratos compran uk
Cialis canada
یکشنبه 11 آذر 1397 08:25 ب.ظ

Wonderful information. Thank you!
cialis 20 mg effectiveness cialis 50 mg soft tab interactions for cialis price cialis wal mart pharmacy cialis 100mg suppliers cialis online cialis et insomni import cialis order generic cialis online cialis tadalafil online
buy cialis online cheap
یکشنبه 11 آذر 1397 07:48 ق.ظ

Thanks a lot! Valuable stuff!
prezzo cialis a buon mercato cialis 20 mg cut in half buying cialis on internet prescription doctor cialis cialis price thailand cialis rckenschmerzen we recommend cheapest cialis effetti del cialis only now cialis for sale in us canadian drugs generic cialis
Buy cialis online
شنبه 10 آذر 1397 08:37 ب.ظ

Thanks a lot, I like this.
miglior cialis generico cialis 5 mg schweiz buy generic cialis canadian drugs generic cialis usa cialis online cialis generika cialis tablets buy cialis online nz link for you cialis price cialis for sale in europa
Cialis canada
شنبه 10 آذر 1397 07:29 ق.ظ

Nicely put. With thanks!
cialis pills in singapore buying cialis in colombia il cialis quanto costa cialis 20 mg effectiveness cialis tablets we choice cialis uk cialis great britain buy cialis uk no prescription cialis wir preise cialis daily reviews
buy cialis
جمعه 9 آذر 1397 08:10 ب.ظ

Very good postings, Cheers!
viagra vs cialis vs levitra overnight cialis tadalafil buying cialis on internet cost of cialis cvs generic cialis pill online cialis usa cost cialis in sconto cialis patent expiration viagra or cialis cialis 10 doctissimo
Generic cialis
جمعه 9 آذر 1397 08:20 ق.ظ

You said it adequately..
cialis farmacias guadalajara canadian cialis cialis wir preise cialis generico online cialis price in bangalore buying cialis on internet cialis 20 mg prix cialis once a da prezzo di cialis in bulgaria cialis usa cost
buy cialis pills
پنجشنبه 8 آذر 1397 09:13 ب.ظ

Really a lot of superb data!
cialis online holland acquistare cialis internet online cialis miglior cialis generico cialis 10 doctissimo opinioni cialis generico tadalafil tablets tadalafil tablets cialis 200 dollar savings card buying brand cialis online
where to buy cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 09:38 ق.ظ

With thanks, Quite a lot of posts.

cialis online holland cialis generic tadalafil buy cialis prices in england generic for cialis buying cialis on internet cialis 20mg preis cf cialis side effects cialis mit grapefruitsaft trusted tabled cialis softabs cialis ahumada
cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 08:51 ب.ظ

Thanks a lot, Great information.
cialis official site price cialis best cialis 100 mg 30 tablet are there generic cialis buy cialis online legal click here cialis daily uk prezzo di cialis in bulgaria cialis tablets for sale look here cialis order on line are there generic cialis
buy cialis online no prescription
چهارشنبه 7 آذر 1397 09:05 ق.ظ

Many thanks. A lot of tips!

cialis 5 mg funziona generic cialis pro the best choice cialis woman purchasing cialis on the internet bulk cialis cialis 20mg preis cf how to purchase cialis on line comprar cialis 10 espa241a generic cialis cialis australian price
buy cialis online cheap
چهارشنبه 11 مهر 1397 12:08 ب.ظ

Wonderful data. Thanks!
generic cialis review uk only now cialis 20 mg tadalafil 20 mg cialis en 24 hora cialis canada acquistare cialis internet side effects of cialis get cheap cialis cialis prices cialis dosage amounts
Buy cialis online
دوشنبه 9 مهر 1397 10:00 ق.ظ

Incredible loads of superb information.
precios cialis peru link for you cialis price cialis with 2 days delivery order a sample of cialis generic cialis pill online cialis qualitat cialis online napol cialis 20 mg cut in half generic cialis we recommend cialis best buy
canada pharmacies online
یکشنبه 1 مهر 1397 09:47 ق.ظ

You actually explained this really well.
canadian drug store canadian prescription drugstore canadian pharmacy viagra brand buy viagrow pro canadian drugs canadian drug drugstore online shopping reviews canadian online pharmacies canadian discount pharmacies in ocala fl canadian pharmaceuticals nafta
cialisyoues.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 06:35 ق.ظ

You've made your point.
buying cialis on internet cialis qualitat generic for cialis cialis 20mg preis cf cialis farmacias guadalajara brand cialis generic cialis canada on line cialis en mexico precio viagra cialis levitra cialis italia gratis
viagra 20 mg
سه شنبه 13 شهریور 1397 03:39 ب.ظ

Excellent postings. Appreciate it.
buy internet viagra where can i buy viagra online uk buy viagra online online buy generic viagra no prescription online viagra order buy viagra pills buy viagra no prescription uk viagra online doctor buy viagra alternative uk viagra
http://cialissy.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 01:15 ب.ظ

This is nicely put. !
no prescription cialis cheap buy generic cialis rezeptfrei cialis apotheke generic cialis review uk tadalafil 20mg i recommend cialis generico cialis 5mg billiger india cialis 100mg cost buying cialis in colombia cialis official site
cialisiv.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 08:52 ب.ظ

Nicely put. Appreciate it!
look here cialis order on line cialis for sale weblink price cialis cialis generic tadalafil buy cialis rezeptfrei sterreich cialis canada on line calis click now cialis from canada we choice free trial of cialis interactions for cialis
cialis coupon 20 mg
سه شنبه 23 مرداد 1397 12:08 ق.ظ

You actually reported it adequately!
prices on cialis 10 mg comprar cialis 10 espa241a tadalafil tablets cialis taglich cialis canada online cialis cialis prezzo in linea basso cialis side effects dangers tarif cialis france click here to buy cialis
Generic cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 01:28 ب.ظ

Thanks a lot. Lots of information.

buy online cialis 5mg cialis ahumada cialis professional from usa cialis official site cialis side effects dangers cialis coupon generic cialis 20mg tablets cialis uk next day prezzo di cialis in bulgaria cuanto cuesta cialis yaho
Viagra 20 mg
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 09:09 ب.ظ

Regards! Quite a lot of stuff!

cheap viagra pharmacy buying generic viagra order viagra online without a prescription buy viagra pill buy genuine viagra viagra where to buy where can i buy viagra from buy viagra online no rx where to buy herbal viagra cheap generic viagra uk
Cialis online
شنبه 18 فروردین 1397 10:14 ب.ظ

Fine content. Thanks a lot.
price cialis wal mart pharmacy buy cialis online legal venta de cialis canada cialis 5 mg scheda tecnica buy original cialis buy online cialis 5mg tesco price cialis cialis professional yohimbe cost of cialis per pill only now cialis for sale in us
Rosie
جمعه 17 آذر 1396 10:20 ق.ظ
What's up, all is going well here and ofcourse every one is sharing information, that's truly excellent, keep up writing.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30