تبلیغات
وبلاگ تخصصی رشته برق - انواع پستهای فشار قوی**قسمت سوم

انواع پستهای فشار قوی**قسمت سوم

دوشنبه 20 دی 1389  11:15 ق.ظ

نوع مطلب :پست فشار قوی ،

*سیستم تغذیۀ ایستگاه اعم از ACوDC.

1- حالت نرمال :

1- تامین برق AC مورد نیاز ایستگاه از طریق ترانس مصرف داخلی       Station  Service

2- باطری شارژر:كه شارژر ضمن تولید برق DC مورد نیاز همزمان نسبت به شارژ باطریها نیز اقدام می نماید.

2- حالت اضطراری:

1-      برق AC قطع می باشد كه در اینصورت در صورت موجود بودن دیزل ژنراتور برق AC تامین می گردد.

2-      برق AC  اعم از S.S و دیزل ژنراتور قطع است كه در این صورت برق مورد نیاز ایستگاه را با باطریها تامین می نمایند.

*روش تامین سه فاز AC در ایستگاه:

1- ترانس مصرف داخلی:S.S                      

2-دیزل ژنراتور

                                                                         

*مصرف كنندگان برق AC در ایستگاه:

                روشنایی محوطه , اتاقهای فرمان, رله, باطریها و سایر اتاقهای موجوددر ایستگاه.

سیستم تهویه ایستگاه, وسایل برودتی و حرارتی, فن های خنك كنندۀ ترانسهای قدرت, پمپ آب, پریزها و كلیدها, شارژرهای 48و125 ولت DC , موتورهای سه فاز مربوط به تعویض تپ ترانسهای قدرت , روشنایی پانلهای اتاق فرمان و رله و مارث لینگها تغذیه تریپ دیوایس بریكرهای   33Kv  Trip Device)) شارژرهای بی سیم دستی و چراغ های روشنایی اضطراری دستی, تغذیۀ بی سیم ثابت گویا و غیره.

 

 **     شینه بندی یا:             Bus  bar    Arrangment

باس بار یا شینه عبارت است از یك هادی به شكل لوله ای یا سیمی و یا تسمه ای كه انرژی الكتریكی از نیروگاهها, ترانسفورماتورها و یا خطوط انتقال و از طریق آن به مراكز مصرف منتقل می شود بعبارت ساده تر شینه یك هادی است كه بوسیلۀ انشعابات متعدد به منابع تولید و مراكز مصرف متصل است.

شینه بندی : نحوۀ ارتباط الكتریكی فیدرهای مختلف را به یك باس و به یكدیگر و ایجاد ساختار و اتصالات بین تجهیزات را شینه بندی گویند.

 

*عوامل مؤثر در شینه بندی:

·         قابلیت اطمینان و تداوم سرویس دهی

·         موقعیت پست در شبكه

·         ولتاژ و ظرفیت پست

·         اهمیت مصرف كننده

·         وضعیت پست از نظر توسعۀ و تعمیردر حالت كار عادی شبكه       Switching

*انواع شینه بندی:

1- سیستم بدون باسبار                                   Without   Busbor

2- سیستم تك شینه                                      Busbar      Single 

3- شینه بندی اصلی و انتقالی                             Main & Transfer  Busbar

4- شینه بندی دوبل( دو شین اصلی )                  Duplicate   Busbar

5-      شینه بندی دوبل با دیسكانكت موازی                             

                   Duplicate  Busbar  with   By pass   Disconec

 

6- شینه بندی یك و نیم بریكری               One  & halfe  Breaker   System

7- شینه بندی دو بریكری                       Double   Breaker   System

8- شینه بندی حلقوی                           Ring   Busbar    System  

9- شینه بندی تركیبی                              Combined     System

10- سیستم های شینه بندی با بیش از دو شین

 


1- سیستم بدون باسبار:                   without   Busbar

این طرح اصولا بندرت و تنها در پست های كم اهمیت و یا موقتی استفاده می شود و دارای معایب زیر است:

                - برای انجام تعمیرات روی هر یك از تجهیزات كل پست بی برق می شود.

 - با بروز هر اتصال كوتاهی در روی خط و یا هر قسمت از مدارات داخل پست كل پست بدون برق خواهد شد.

- ضریب اطمینان بسیار كمی دارد.

- برای تغذیه های كوتاه مدت بكار می رود.

- امكان مانور روی تغذیه كننده ها وجود ندارد.

** تنها مزیت سیستم بدون باسبار حفاظت ساده و ارزان قیمت آن است.

2- سیستم تك شینه:                     Single   Busbar     

   مزایا: هزینۀ كم

          حفاظت و عملیات ساده

در این سیستم تمام انشعابات روی یك شین و توسط یك بریكر با یكدیگر ارتباط پیدا می كنند.

معایب:

·        با اتصال كوتاه روی شین تمام پست بی برق می شود.

·         در صورت تعمیرات روی یك انشعاب آن انشعاب بدون برق می شود.

·         امكان توسعۀ ایستگاه بدون خاموشی كل ایستگاه وجود ندارد.

این نوع شینه بندی مناسب برای مصرف كننده هایی است كه امكان تغذیه از ایستگاه دیگر را داشته باشند.

 

می توان برای برطرف كردن بعضی از معایب طرح فوق از بریكر ( Bus Section = Bus Tie)

و یا از دیسكانكت استفاده كرد. در صورتی كه برای قطع طولی شین از دیسكانكت استفاده شده باشد برای قطع و وصل آن یك طرف شین بدون برق باشد ولی در صورت استفاده از بریكر می توان در هر شرایطی بریكر را باز و بسته نمود.

 

در صورت استفاده از بریكر باس شكن در صورت اتصالی روی هر فسمت از شین, همان قسمت بدون برق می شود و تداوم و سرویس دهی بهتری را دنبال خواهد داشت و بریكر باس شكن در حالت كار عادی ایستگاه بسته نگه داشته می شود.

3- شینه بندی اصلی و انتقالی:           Main & Transfer  Busbar

در صورت اتصال كوتاه روی شین تمام انشعابات بدون برق خواهد شد مگر اینكه از باس شكن استفاده نمائیم.

در حالت كار عادی سیستم تنها شین اصلی برقرار بوده و از شین فرعی استفاده نمی شود و بریكر كوپلر باز است. و بریكر باس كوپلر در هر زمان تنها می تواند جانشین یكی از بریكرهای خطوط و یا ترانس شود

در این سیستم از یك شین اصلی و از یك شین فرعی كه ارتباط دو شین توسط یك بریكر موسوم به  Bus Coupler امكان پذیر است, هر انشعاب از طریق بریكر به شین اصلی و از طریق دیسكانكت به شین فرعی وصل است. بریكر باس كوپلر در صورت اشكال در هر یك از بریكرها می تواند جایگزین آنها شود. پس هنگام جایگزینی باس كوپلر بجای هر یك از بریكرهای خط و یا ترانس, ابتدا باید دیسكانكتهای طرفین كوپلر را بست و بعدا بریكر كوپلر بسته شده و در نهایت سكسیونر متصل به شین فرعی بسته و بریكر خط یا ترانس را از مدار خارج می نمایند.

در صورتی كه تعداد انشعابات از شین اصلی زیاد باشد گاهی شین اصلی و فرعی به دو یا چند بخش نیز تقسیم می گرددكه ارتباط بخش ها در شین اصلی معمولا از طریق بریكر ودر شین فرعی از طریق دیسكانكت انجام می شود باید توجه داشت كه توسعۀ ایستگاه بدون خاموشی كامل آن امكان پذیر نیست.ولی در صورت استفاده از باس شكن می توان یك طرف آن را برای توسعه بدون برق كرد.

شین بدون خاموشی قابل تعمیر نیست ولی بریكرهای خط و یا ترانس بدون خاموشی خط و یا ترانس قابل تعمیرند.

در صورت استفاده از باس شكن, باس كوپلر برای دو طرف در نظر گرفته می شود و در صورت استفاده از باس شكن در شین فرعی, می توانیم دو بریكر را در آن واحد تعمیر نمائیم.

معمولاً این نوع شینه بندی تا سطح ولتاژ  132 Kv مورد استفاده قرار می گیرد.

 

4- شینه بندی دوبل( دوشین):            Duplicate    Busbar

*** نقش بریكر كوپلر در این شینه بندی با بریكر كوپلر در شینه بندی اصلی و انتقالی متفاوت است.

می توان با استفاده كردن از دیسكانكت D.S بدون خاموشی از دو شین اصلی استفاده شود هر انشعاب دارای سه دیسكانكت است كه دو دیسكانكت امكان اتصال از یك شین به شین دیگر به این صورت است كه ابتدا دیسكانكتهای مربوط به كوپلر و بریكركوپلر را بسته و پس دیسكانكتهای شین دوم را بسته و شین اول را باز می نمایند در صورتی كه تعداد انشعابات زیاد باشد می توان از بریكر    Bus section استفاده كرد كه در اینصورت برای هر بخش از شین یك بریكر كوپلر مورد نیاز خواهد بود. در این سیستم می توان تعدادی از انشعابات را از یك شین و تعدادی دیگر را از شین دوم تغذیه كرده توسعه پست بدون برق كردن پست امكان پذیر است.

 

*عیب اساسی:

                  تعمیر بریكر خط و یا ترانس, خاموشی انشعاب مربوطه را بدنبال خواهد داشت تا سطح ولتاژ  132 كیلوولت مورد استفاده قرار می گیرند.

 

5-      سیستم شینه بندی با دو شین اصلی و دیسكانكت موازی:

                         Duplicate   Busbar  With   by  pass   Disconect

این سیستم در واقع تركیبی از دو سیستم شینه بندی دوبل و اصلی انتقالی است. هر یك از دو شین می توانند در حالت عادی در مدار باشند و دیگری بعنوان درز و مورد استفاده قرار گیرد. در مواردی كه در بریكر هر انشعاب نقصی وجود داشته باشد می توان یك مسیر موازی به كمك بریكر كوپلر ایجاد كرد و بدون خاموشی انشعاب مربوطه نسبت به رفع اشكال از بریكر معیوب اقدام كرد. بدین ترتیب مزیت های دوسیستم در یك سیستم جمع شده است. اما به لحاظ تعداد زیاد دیسكانكتها, كنترل و حفاظت كل سیستم پیچیده تر و نیز از نظر اقتصادی گرانتر خواهد بود.

این نوع شینه بندی نیز معمولا در پستهای با ولتاژ 132 Kv كه دارای اهمیت زیادی باشند و گاهی در پسی های با سطح ولتاژ 230Kv نیز مورد استفاده قرار می گیرند

 

6- سیستم شینه بندی یك و نیم بریكری :    One & half  Breaker System

سیستم های شینه بندی تاكنون معرفی شده است بهنگام كار عادی پست همگی فقط دارای یك شین بر قرار  هستند و شین دوم معمولا بصورت رزرو بوده و باری روی آن قرار ندارد. در چنین سیستم هایی چنانچه اتصال كوتاهی روی شین برقرار رخ دهد تمام بریكرهای تغذیه كننئه انشعابات توسط سیستم حفاظت باسبار تریپ خواهند خورد و كل پست و یا بخشی از آن برای مدتی بی برق خواهد شد در پست هایی با ولتاژ 230Kv و بالاتر كه معمولا ایستگاهایی در یك منطقه قرار دارند بی برق شدن یك بخش از پست می تواند منجر به خاموشیهای گسترده ای هر چند كوتاه مدت گردد بخصوص در نواحی پر مصرف كه دارای كارخانجات و مجتمع های صنعتی بزرگ باشد این مسئله بیشتر اهمیت خواهد داشت. لذا برای بالا بردن قابلیت اطمینان سیستم و پایداری شیكه از سیستم های شینه بندی گرانتر ولی مطمئن تری استفاده می شود كه سیستم یك ونیم بریكری یكی از آنها ست.

در این نوع شینه بندی برای هر دو انشعاب سه بریكر وجود دارد( برای یك انشعاب یك ونیم بریكر هزینه شده است ). امكان مانور روی بریكرها و انشعابات زیاد است و هیچ انشعابی با معیوب شدن یك یریكر تغذیه كننده آن از مدار خارج نمی شود چون در هر لحظه دو مسیر تغذیه برای هر انشعاب وجود دارد. سیستم دارای دو شین اصلی بوده كه در حالت عادی كاركرد هر دو برقرار بوده و كلیۀ بریكرها نیز در مدار می باشند. به این ترتیب در صورتی كه روی هر یك از اتصال كوتاهی رخ دهد هیچ یك از انشعابات از مدار خارج نخواهد شد. توسعۀ ایستگاه بدون قطع هیچ یك از انشعابات امكان پذیر است.در این سیستم شینه بندی:

·         تمام كلیدها در حالت عادی وصلند.

·         در صورت اتصال كوتاه روی شین بریكرهای مربوطه به همان شین بدون برق خواهند شد.

·         در صورت اتصالی روی �%


نوشته شده توسط: yas deragon01 | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

cialis coupon 20 mg
سه شنبه 23 مرداد 1397 12:08 ق.ظ

You actually reported it adequately!
prices on cialis 10 mg comprar cialis 10 espa241a tadalafil tablets cialis taglich cialis canada online cialis cialis prezzo in linea basso cialis side effects dangers tarif cialis france click here to buy cialis
Generic cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 01:28 ب.ظ

Thanks a lot. Lots of information.

buy online cialis 5mg cialis ahumada cialis professional from usa cialis official site cialis side effects dangers cialis coupon generic cialis 20mg tablets cialis uk next day prezzo di cialis in bulgaria cuanto cuesta cialis yaho
Viagra 20 mg
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 09:09 ب.ظ

Regards! Quite a lot of stuff!

cheap viagra pharmacy buying generic viagra order viagra online without a prescription buy viagra pill buy genuine viagra viagra where to buy where can i buy viagra from buy viagra online no rx where to buy herbal viagra cheap generic viagra uk
Cialis online
شنبه 18 فروردین 1397 10:14 ب.ظ

Fine content. Thanks a lot.
price cialis wal mart pharmacy buy cialis online legal venta de cialis canada cialis 5 mg scheda tecnica buy original cialis buy online cialis 5mg tesco price cialis cialis professional yohimbe cost of cialis per pill only now cialis for sale in us
Rosie
جمعه 17 آذر 1396 10:20 ق.ظ
What's up, all is going well here and ofcourse every one is sharing information, that's truly excellent, keep up writing.
https://tyraskilling.wordpress.com/
جمعه 13 مرداد 1396 02:47 ب.ظ
Can I simply just say what a relief to find somebody that actually knows what they're discussing on the
internet. You certainly understand how to bring an issue to light and make it important.
More people need to read this and understand this side of the
story. I was surprised you are not more popular since you surely possess the gift.
kempeudfgjyqjj.jimdo.com
جمعه 6 مرداد 1396 06:31 ب.ظ
Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point.
You clearly know what youre talking about, why throw
away your intelligence on just posting videos to your weblog when you could be giving us something informative to read?
BHW
جمعه 25 فروردین 1396 03:27 ق.ظ
Thanks a bunch for sharing this with all of us you actually realize what you are speaking about!
Bookmarked. Please also talk over with my website =). We can have a hyperlink
alternate contract among us
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 05:17 ق.ظ
Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the book in it or something.

I think that you can do with some pics to drive the message home a bit, but instead of that,
this is great blog. A great read. I will certainly be back.
manicure
دوشنبه 21 فروردین 1396 11:14 ب.ظ
It's going to be end of mine day, except before ending I am reading this
impressive post to increase my experience.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر