تبلیغات
وبلاگ تخصصی رشته برق - انواع پستهای فشار قوی**قسمت دوم

انواع پستهای فشار قوی**قسمت دوم

دوشنبه 20 دی 1389  10:00 ق.ظ

نوع مطلب :پست فشار قوی ،

عایق های بكار رفته در C.T‍‍ ها:

 

عایق خشك                                                                             Low  Voltage  

مقره چینی , عایق زرین قالب گیری شده                                      Medium  Voltage

روغن و كاغذ آغشته به روغن                                 High  Extera  High   Voltage

 

كمیات و مشخصات الكتریكی دقتی C.T ها:

1- نسبت تبدیل جریان    lp/ls

2- بردن, امپدانس در ثانوبۀ C.T

3- درصد اختلاف بین جریان نامی و جریان واقعی

4- خطای جریان یا خطای نسبت تبدیل

5- جابجایی در فاز جریان,  اختلاف فاز بین 1p/1s

6-خطای مركب

7- حد دقت جریان اولیه

8- ضریب حد دقت نامی

9- كلاس دقت

10- سطح عایقی

11- ولتاژ نامی

12- حد حرارتی جریان كوتاه مدت) 1th)

13- حد جریان دینامیكی Idyn

14-ولتاژ شروع اشباع

 

 

*دلیل عمدۀ خطا در C.T :

امپدانس مغناطیس كنندگی و موءلفۀ جریان بی باری 10 است.

*تفاوت عمدۀ ‍C.T ها و ترانسها قدرت:

                                              در نقطۀكار آنها می باشد.

ترانسهای قدرت همیشه در زانوی منحنی كار می نمایند در حالیكهC.T باید دور از زانوی منحنی ناحیۀ عملكرد قرار داشته باشد تا خطای اندازه گیری كم شود مخصوصا در كرهایی از C.T كه برای حفاظت استفاده می شوند نقطۀ كار ‍‍C.T باید بسیار پایین باشد تا هنگام بروز فالت ‍C.T به اشباع نرود.

*نكته: C.T باید دارای هسته ای با ضریب نفوذپذیری بالا باشد كه در نتیجه مقطع هسته بزرگتر می شود.

 

*مكان نصب ‍C.T :

1-      ملاحظات  فنی برای اندازه گیری و حفاظت

2-      طرح شینه بندی

3-      سهولت انجام تعمیرات

5- ملاحظات اقتصادی

 

هر C.T حداقل چهار كر دارد:

1-      یك كر برای اندازه گیری

2-      یك كر برای حفاظت اصلی

3-      یك كر برای پشتیبان

4-      یك كر برای حفاظت شین

می دانیم كه روغن C.T روغن بسته ای بوده كه در طول عمر C.T نیاز به تعویض ندارد, پس اگر ‍‍ C.T دارای نشتی روغن گردد می بایستی در همان مراحل توسط اپراتور ایستگاه و در اسرع وقت به واحد تعمیرات اطلاع داد تا نسبت به برطرف كردن آن اقدام گردد. زیرا اگر قسمتهای عایقی C.Tبدون روغن باقی بماند: C.Tدر مدت كوتاهی منفجر و خسارات زیادی را به تجهیزات جانبی وارد می كند. پس اپراتورهای هر شیفت باید نسبت به روغن C.Tبسیار حساس و هر گونه نشتی را بلافاصله به واحدهای ذیربط اطلاع دهند.پس موارد زیر از وظایف اپراتور هر شیفت می باشد:

*در صورت وجود هر گونه نشتی از روغن ‍‍C.T مخصمصا از قسمت زیر مقره ها و یا از ترمینال باكس ‍‍C.T می بایستی موضوع توسط اپراتور شیفت بدون درنگ به سرپرست واحد بهره برداری و واحد تعمیرات اطلاع تا در مورد تعمیر و یا خروج اضطراری آن اقدام گردد.

*چنانچه میزان نشتی روغن در حدی باشد كه نمای ‍C.T خالی از روغن گردد, اپراتور شیفت

بایستی ضمن اطلاع به مركز كنترل, بلافاصله C.T را از مدار خارج و آن را كاملا ایزوله نماید. سپس موضوع را به سرپرست واحد بهره برداری ایستگاه و گروه تعمیرات اطلاع و گزارش نماید.

                     

روشهای تولید برق DC:              

1-      باطری

2-      ژنراتور برق DC

3-      مبدل AC-DC( یكسو ساز):   Reactifair

 

*مصرف كنندگان برق DC در پست:

1-      لامپها وآلامهای هشدار دهنده

2-      رله های حفاظتی      

3-      سیستم و دستگاههای مخابراتی         = )  voc     48-50( )      (voc  

4-      بوبین قطع ووصل بریكر و سكسیونرها

5-      روشنایی اضطراری:                      Emergency   light

6-      موتورهای بریكر و سكسیونر      125(voc)=

7-      زنگ اعلان خطر

8-      موتور تپ چنجر ترانسهای قدرت.

 

*روشهای تامین برق DC در ایستگاه:

1-استفاده از باطری.

2-استفاده از باطری شارژر.               Battry   Charger

-در صورتی گه برق AC مورد نیاز ایستگاه بهر دلیلی قطع گردد,  باطریها برق DC مورد نیاز ایستگاه را به مدت زمان معینی تامین می نماید كه این مدت زمان بستگی به آمپر ساعت باطریها و مقدار مصرف از باطریهاست.

 

موارد مصرف باطریها:

1- سیستم های مخابراتی و روشنایی اضطراری    U.P.S

2- سكوهای نفتی درون دریا كه از ساحل دورند و نیاز به انرژی دائمی دارند.

3- بیمارستانها و سیستم اعلان خبر.

4-      تغذیۀ DC  ایستگاهها و نیروگاههای برق.

 

انواع شارژرها:

1-      استاتیك كه از یكو سازها هستند.

2-      دینامیك- موتور ژنراتور DC-كوپل موتور ژنراتورDC .

باطری و باطری شارژر:

در هر یك از ایستگاههای انتقال حداقل یك دستگاه باطری شارژر و یك سری      (110,120,127)12Vdc برای حفاظت تجهیزات و یك دستگاه شارژر48 Vdc و یك سری باطری 48Vdc برای لامپهای سیگنال و سیستم P.l.C وجود دارد در بعضی از دستگاههای بزرگ دو دستگاه شارژر همراه با دو سری باطری و یا یك دستگاه باطری شارژر و دو سری باطری وجود دارد.

بهترین حالت استفاده از دو دستگاه باطری شارژر و دو سری باطری می باشد زیرا كه حفاظت كلی پست یعنی عملكرد رله های حفاظتی و چراغهای آلام و سیستم P.l.C از طریق برق DC یعنی باطری تامین می گردد,لذا اگر بعضی باطری شارژر صدمه ببینند و یا برق AC پست قطع گردد.

اولا در صورت سالم بودن باطریها , نیز فقط چند ساعت دوام خواهند داشت و وقتی كه ولتاژ آنها به 80% ولتاژ نامی برسد قطع و وصل بریكرها با مشكل مواجه خواهد شد, ثانیاچون كه باطریها به صورت سری می باشند در صورتی كه یكی از باطریها تخلیه یا صدمه ببینند مشكلاتی را ایجاد خواهند كرد كه در صورت بروز فالت در شبكه و بر روی تجهیزات و یا خطوط می تواند عواقب وخیمی در پی داشته باشد پس باید:

    * در كلیۀ ایستگاههای انتقال و حتی فوق توزیع مهم از دو دستگاه باطری شارژ و دو سری باطری استفاده كرد.

* حداقل یك دستگاه باطری شارژ و چند عدد باطری در پست و یا در محلی در دسترس وجود داشته باشد تا در هنگام بروز حوادث بتوان در اسرع وقت از آنها استفاده كرد.

* باید بطور مرتب و دقیق و بكارگیری دستورالعمل های مربوط در نگهداری باطریها نهایت تلاش را بعمل آوریم.

پس با توجه به نكات ذكر شده در بالا بطور مرتب و مداوم از باطریها بازدید و سرویس بعمل آورد كه این مهم در سه قسمت صورت می گیرد:

1- از لحاظ ظاهری

*چك كردن Plag  Vent( دریچه ها) اگر در پوش آنها بسته نمی شدند و یا معیوب بودن آنها را تعویض نمائیم.

* چك كردن كانكتورها از لحاظ استحكام اتصالات

*در صورت وجود شوره بر روی سلها و اتصالات آنها را با بورس سیمی تمییز كنیم( از حلال آلی و یا معدنی استفادن نكنیم).

* اتصالات نهایی باطری به شارژر را از طریق فیوز( كلید) چك كنیم.

                        

  2- چك كردن وضعیت الكترولیت و الكترودها:

*سطح الكترولیت را چك می كنیم كه باید بین دو علامت MinوMax روی باطری و نزدیك 

Maxباشد.

* غلظت الكترولیت را با غلظت سنج اندازه بگیریم كه در حد نرمال باشد.

                                                       Kg/lite     1.24(+/-) 0.01                          

* دمای الكترولیت را توسط دماسنج مخصوص اندازه می گیریم این دما باید بین 45 C –15C باشد.

* رنگ الكترودها را بازدید می كنیم اگر بیش از حد روشن شده باشند نشان دهندۀ وجود سولفات سرب بر روی الكترودها می باشد پس باید طبق دستورالعمل رفتار نمائیم.

3- چك كردن ولتاژ باطریها:

* ولتاژ كل سلهارا از زیر فیوزها چك نمائید.

* ولتاژ هر سل را اندازه بگیرید و دقت كنید در رنج مجاز خود باشند حدود2.2ولت در هر سل باشد.

 

 

تعریف پیل الكتروشیمیایی:

  تبدیل انرژی شمیایی به الكتریكی كه از دو قسمت اساسی ساخته می شود:

1-      قسمتهای اصلی پیل كه از دو فلز مشابه ساخته شده اند.

     2- الكترولیت كه از مایع و جامد ساخته می شود

از نظر واكنش درونی پیل ها به دو دسته تقسیم می شوند:

1-      پیل های گالوانی : در واكنش خودبخودی كه در درون آن صورت می گیرد در اثر واكنش شیمیایی الكتریسیته تولید می شود.

2-                 پیل های الكترولیتی : پیل الكتروشیمیایی كه از الكتریسیته منبع خارجی برای انجام واكنش غیر خودبخودی در داخل آن استفاده می شود. كه این پیل را اصطلاحا باطری می نامند, همانطوری كه می دانیم این منبع خارجی در ایستگاه برق شارژر است. عامل احیاگر الكترود دهنده (كاتد) و عامل اكسیدگر الكترود گیرنده( آند) است. الكترودی كه در آن عمل اكسیداسیون صورت می گیرد آند و الكترودی كه در آن احیا صورت می گیرد كاتد است. در پیل های گالوانی پتانسیل كاتد از آند بیشتر است یعنی مثبت تر است چون الكترودی كه احیا می شود الكترونهای آن بخادج رفته و بار مثبتی روی آن باقی می گذارد.

در انداكسیداسیون باعث انتقال الكترون بدون الكترود گردیده و در آن ایجاد بار منفی می نماید.

در پیل های الكترولیتی باز هم اكسیاسیون در آند صورت می گیرد ولی چون فرایند بخودی خود انجام نمی گیرد الكترونها باید از آن قسمت خارج گردیده و كاتد ذخیرهای از الكترونها برای انجام واكنش احیا داشته باشد پس در باطریهای الكترولیتی پتانسیل آند از كاتد مثبت تر است.

*عملیات شارژر در چهار حالت صورت می گیرد:

1- حالت شارژر اولیه:           Initial

از این حالت شارژر باطریها زمانی استفاده می شود كه باطریها برای بار اول تحت شارژ گذاشته می شوند و كاملا خالی هستند. در این حالت شارژر مانند یك منبع عمل می كند. بعد از زمان كافی( مطابق با ظرفیت باطریهای نصب شده) شارژر را بطور دستی از حالت اولیه خارج می گردانیم, یاطریها بعد از اینكه یكبار شارژ شدند مجددا دشارژ می شوند و بعد از این عملیات مجددا باطریها شارژ می گردند در اینحالت ولتاژ هر سلول باطری 2.6v- 2.75v  قرائت می گردد.

2- شارژ سریع:                  Boost Chang

     در صورتی كه از باطریها كار گرفته شده باشد و مدتی از برق DC باطریها استفاده شده باشد و نیاز است كه مجددا باطریها حالت اولیه خود را بدست آورده از این نوع شارژ استفاده می شود.

3- شارژ اتوماتیك:             Automatic  Charg

در صورت قطع و وصل برق دستگاه شارژ AC بمدت بیش از ده دقیقه شارژر بصورت اتوماتیك به مدت بیست دقیقه به حالت Boost رفته و سپس بحالت   Flating باز می گردد.

4- شارژ نگهداری یا شارژ آرام:     Flating   Charg

در این صورت باطریها بصورت آماده بكار نگهداری می شوند و اینوع شارژ اغلب در ضمن كار عادی باطری بطور خود به خود صورت می گیرد. می دانیم كه باطری ایده آل دارای مقاومت درونی صفر و در نتیجه تافات درونی صفر می باشد در حالیكه باطریها ایده آل نبوده و نیاز به شارژ مداوم دارند به علت تلفات انرژی ناشی از مقاومت درونی باطری. ولتاژ نامی مورد نظر در اینحالت برای هر سل باطری   2.23v می باشد.

 

*تعیین غلظت محلول باطری:

بوسیلۀ یك دستگاه چگالی سنج غلظت محلول را اندازه گیری می كنند كه غلظت مجاز را كه بین    1.21-1.19  گرم بر سانتیمتر مكعب در بیست درجه سانتی گراد است بدست می آورند. جهت رسیدن مجاز با ریختن آب مقطر یا محلول پتاس بداخل محلول اینكار صورت می گیرد.


نوشته شده توسط: yas deragon01 | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

Casimira
جمعه 17 آذر 1396 09:23 ق.ظ
We are a gaggle of volunteers and opening a brand
new scheme in our community. Your web site offered us with valuable information to work
on. You've performed a formidable job and our whole group shall be
grateful to you.
Nintendo giveaway
سه شنبه 7 آذر 1396 08:23 ب.ظ
هیا من برای اولین بار اینجا هستم من در این هیئت مدیره حضور داشتم و می بینم این واقعا مفید است
آن به من خیلی کمک کرد. من امیدوارم یکی را ارائه دهم
چیز به عقب و کمک به دیگران مثل شما به من کمک کرد.
std test
شنبه 13 آبان 1396 06:21 ب.ظ
خویشاوندان من همیشه می گویند که من وقت خود را در اینجا در اینترنت می کشم
اما من می دانم که روزنامه را با خواندن پست های دلپذیر آن آشنا می کنم.
Ursula
سه شنبه 10 مرداد 1396 10:00 ب.ظ
Everything is very open with a very clear clarification of the issues.

It was truly informative. Your website is very helpful.
Thanks for sharing!
barbramccullough20.over-blog.com
چهارشنبه 14 تیر 1396 06:46 ق.ظ
I'd like to thank you for the efforts you've put
in writing this blog. I really hope to view the same high-grade content
by you later on as well. In fact, your creative writing abilities has motivated me to get my own, personal site now ;)
Dorothy
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 05:14 ق.ظ
obviously like your web site but you need to take a look at the spelling on quite a few of your
posts. A number of them are rife with spelling problems and I in finding it
very bothersome to tell the truth nevertheless I will surely come back again.
manicure
چهارشنبه 23 فروردین 1396 09:02 ب.ظ
you're in reality a just right webmaster. The website loading velocity is incredible.

It sort of feels that you are doing any unique trick. In addition,
The contents are masterwork. you've performed a excellent activity
in this topic!
BHW
شنبه 19 فروردین 1396 09:34 ق.ظ
Everything is very open with a very clear explanation of the challenges.
It was truly informative. Your website is very useful. Thank you for sharing!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر